U 1173 a och b

Ursprunglig plats Lilla Ramsjö, Vittinge socken
Sedan 1787 pålacerad på Slottsberget i Edinburgh, Skottland
Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans ande.
Namnet Are är ovanligt men är belaggt i ytterligare en inskrift från Uppland, U 742 möjligen också U 716.


Viktigt meddelande till runebru.se besökare och vänner

På grund av ohemula copy-right-krav från de som äger

”Samnordisk runtextdatabas”

vid uppsala universitets institution för nordiska språk

finner vi oss tvungna att släcka ner våra sidor med omedelbar verkan

Vi önskar alla våra besökare ett gott liv


Important message to the friends of and visitors to runebru.se

Because some poposterous demands regarding copyrights

from ”Samnordisk runtextdatabas” at the University of Uppsala

department of nordic languages

we have to shut down our website

We wish you all a long and prosperous life


Runebru.se

* 2004-08-30.

2009-03-21

e-post